Zawartość koszyka:

Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu
ze sklepu internetowego wielorazowepieluszki.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo
do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Wielorazowepieluszki.pl, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa lub mailowo na ares biuro(at)wielorazowepieluszki.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczelnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się
w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń:
Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wielorazowepieluszki.pl, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa