Zawartość koszyka:

Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu
ze sklepu internetowego wielorazowepieluszki.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo
do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Wielorazowepieluszki.pl, ul. Jana Szymczaka 1 lok u. 1; 01-227 Warszawa lub mailowo na ares biuro(at)wielorazowepieluszki.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczelnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się
w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłosznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wielorazowepieluszki.pl, ul. Jana Szymczaka 1 lok u. 1, 01-227 Warszawa