Zawartość koszyka:

Wymiany i zwroty

WYMIANY

 

Możesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub je wycofać, kontaktując się telefonicznie: 22 404 18 54 lub mailowo: biuro@wielorazowepieluszki.pl ze Sklepem. Zmiany mogą zostać uwzględnione tylko do momentu nadania przesyłki przez Sklep. 

Zamówienie zrealizowane (wysłane) nie może zostać anulowane lub zmodyfikowane.
Jeśli złożyłeś kilka zamówień w krótkim czasie – istnieje możliwość ich połączenia i wysłania w jednej przesyłce, jeśli przesyłki nie zostały już zrealizowane. W celu połączenia zamówień skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

          ZWROTY

 

Zawiadomienie o zwrotach towarow lub reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres email: biuro@wielorazowepieluszki.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 404 18 54.

Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłacznie na adres: ul. Jana Szymczaka 1 lokal nr 1, 01-227 Warszawa (Wola). Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską, oraz za uszkodzenia przesyłki powstałe w czasie transportu.  Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej i w razie zauważenia nieprawidłowości niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.