Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu
ze sklepu internetowego wielorazowepieluszki.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo
do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Wielorazowepieluszki.pl, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa lub mailowo na ares biuro(at)wielorazowepieluszki.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się
w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń:
Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wielorazowepieluszki.pl, ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa.

WYMIANY

Możesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub je wycofać, kontaktując się telefonicznie: 22 404 18 54 lub mailowo: biuro@wielorazowepieluszki.pl ze Sklepem. Zmiany mogą zostać uwzględnione tylko do momentu nadania przesyłki przez Sklep. 

Zamówienie zrealizowane (wysłane) nie może zostać anulowane lub zmodyfikowane.
Jeśli złożyłeś kilka zamówień w krótkim czasie – istnieje możliwość ich połączenia i wysłania w jednej przesyłce, jeśli przesyłki nie zostały już zrealizowane. W celu połączenia zamówień skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZWROTY

Zawiadomienie o zwrotach towarow lub reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres email: biuro@wielorazowepieluszki.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 404 18 54.

Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłacznie na adres: ul. Dembowskiego 17A, 02-784 Warszawa (Ursynów). Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

pixel